Pragotherm
Pragotherm
Pragotherm
Pragotherm

Partneři

Dotace - podání žádosti

Program PANEL 2013+

KROK 1                     VÝBĚR DODAVATELE  PRAGOTHERM, servis fasád PRAGOTHERM, servis fasád  je držitelem certifikátu ISO 9001
KROK 2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRAGOTHERM, servis fasád

PRAGOTHERM, servis fasád  zajistí:

energetický audit

projektovou dokumentaci

KROK 3 VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI PRAGOTHERM, servis fasád PRAGOTHERM, servis fasád  společně s klientem vyplní žádost a doloží potřebné dokumenty
KROK 4           PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ  KLIENT Klient osobně kontaktuje ČMZRB. Zde žádost prověří a potvrdí, případně pomohou odstranit nedostatky. Žádost je nutno podat před zahájením stavebních prací.
KROK 5 PODPIS SMLOUVY ČMZRB Cca do 2 měsíců ČMZRB podepíše s klientem smlouvu o poskytnutí dotace
KROK 6 DOKONČENÍ PROJEKTU  PRAGOTHERM, servis fasád PRAGOTHERM, servis fasád  dokončí realizaci

 

Program Nová zelená úsporám

KROK 1                                       VÝBĚR DODAVATELE PRAGOTHERM, servis fasád PRAGOTHERM, servis fasád  je zapsán v SOD
KROK 2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRAGOTHERM, servis fasád

PRAGOTHERM, servis fasád  zajistí:

statický posudek

posouzení tepelně technických vlastností budovy

výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění

výkresová část

KROK 3 VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI PRAGOTHERM, servis fasád PRAGOTHERM, servis fasád  společně s klientem vyplní žádost a přiloží potřebné dokumenty
KROK 4 PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ KLIENT Klient osobně kontaktuje nejbližší krajské pracoviště fondu. Zde žádost prověří a potvrdí, případně pomohou odstranit nedostatky.
KROK 5 VYROZUMĚNÍ SFŽP Cca do 2 měsícůobdrží klient vyrozumění o poskytnutí podpory s vyčíslením maximální částky, kterou může získat.
KROK 6 DOKONČENÍ PROJEKTU
PRAGOTHERM, servis fasád PRAGOTHERM, servis fasád  dokončí realizaci. Projekt musí být dokončen do 18 měsíců (v případě zateplení).
KROK 7 NÁVŠTĚVA BANKY
KLIENT Klient se prokáže vyrozuměním o poskytnutí podpory. Předloží faktury s tzv. položkovým rozpočtem a doloží dokončení realizace.
KROK 8 Obdržení dotace KLIENT Klient obdrží poštou z banky smlouvu, kterou podepsanou odešle SFŽP. Dotační částka bude cca do 1 měsíce převedena na jeho účet.

 

Energetický štítek Reference Státní dotace Dotace na zateplení Zelená úsporám Rekonstrukce domu Zateplení fasád Výměna oken Financování Úvěry Program Panel Revitalizace

Kvalitní větrání domů a bytů zajistí rekuperace

Čerstvý vzduch je přirozeným požadavkem každého z nás. Přísun čerstvého vzduchu do místností lze zajistit několika způsoby. Kromě větrání se nabízí možnost instalovat do objektu nucené větrání, takzvanou rekuperaci...

> Více
Ve výdajích na úspory tepla se bude patrně škrtat

Zateplování je součástí energetických úspor a nechybí při komplexní revitalizaci bytových domů. Stát podporuje a motivuje tyto projekty různými dotačními tituly, možná však už nebude tak štědrý...

> Více
Dotace IROP

Dotace IROP aktuálně...

> Více

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.
Bílenecké nám. 6/4
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: +420 266 313 728
info@servisfasad.eu
www.servisfasad.eu

O SPOLEČNOSTI    SLUŽBY    ŘASY A PLÍSNĚ    FINANCOVÁNÍ    DOTACE    
Dnes je 28.01.2020 svátek má: Otýlie


Předpověď počasí >>