Pragotherm
Pragotherm
Pragotherm
Pragotherm

Financování - dokumentace

Pro všechny typy financování je nutné předložit základní dokumentaci o stavu a hospodaření objektu.

Požadované dokumenty:

  • výpis z Katastru nemovitostí
  • výpis z Obchodního rejstříku
  • stanovy družstva, společenství
  • daňové přiznání a hospodářské výsledky za poslední dva roky
  • seznam závazků (dluhy družstva, společenství)
  • seznam dlužníků, především z řad obyvatel, a další pohledávky družstva, společenství
  • přehled o měsíčních zálohách na služby a přehled plateb za užívání bytu
  • výpis účetnictví (hlavní knihy)
  • přehled o tvorbě a čerpání Dlouhodobé zálohy na údržbu a opravu (Fond oprav)
  • Zápis ze Shromáždění vlastníků byt. jednotek nebo Členské schůze BD nebo Shromáždění delegátů BD se schválením rekonstrukce a úvěrového financování

 

Základní termíny - vysvětlivky

Úvěr, půjčka:
Úvěr poskytuje banka nebo společnost dle příslušného zákona.
Jedná se o poskytnutí finančních prostředků za definovaných podmínek, sjednaných v příslušné smlouvě.

Blokace na běžném účtu :
Banka zablokuje na účtu družstva nebo společenství příslušnou částku, která slouží jako "polštář" v případě nedodržení splátkového kalendáře. Po splacení úvěru jej banka uvolní.
 
Zástavní právo zapsané do Katastru nemovitostí:
Do katastru nemovitostí je zapsáno prohlášení vlastníka objektu, ve kterých případech může banka nebo jiný věřitel převést objekt do svého vlastnictví.
 
Sazba:
Úroková sazba, kterou dlužník musí zaplatit poskytovateli úvěru nebo půjčky. Obvykle se udává v ročním období (p.a.).
Např. 4,5 % p.a.
 
Fixace úrokové sazby:
Úrokové sazby se mění každý den, byť nepatrně. Pro snadné výpočty úroku a pro jistotu všech smluvních stran se ujedná platnost této sazby.
Typicky je možno dohodnout platnost úrokové sazby na 1,3 nebo 5 let, v některých případech i více.
 
Prohlášení dlužníka:
Je prohlášení příjemce úvěru, že úvěr přijal a že jej bude řádně splácet.
 
Směnka:
Slouží jako zajišťovací nástroj. Banka nebo jiný věřitel si jej po dobu trvání úvěrového vztahu uschová a v případě nesplácení úvěru, půjčky je použije pro své právní kroky, kterými vymáhá na dlužníkovi svoji pohledávku.
Směnka bývá doplněna tzv. Vyplňovací smlouvou, Vyplňovacím protokolem, která/ý určuje, v jakých případech může věřitel vyplnit směnku a na jakou výši.
V případě nesplacení směnky lze rychle soudní cestou dosáhnout tzv. Platebního rozkazu, který jednoznačně nařídí dlužníkovi platit.

PRIBOR:
Prague Internank Offered Rate
Průměrná sazba na mezibankovním trhu, za kterou je možné si zapůjčit dluhový kapitál. Obvykle se vyhlašuje pro různé doby splatnosti - 1 den až 1 rok, výjimečně i pro delší období.
Lze najít v denním odborném tisku (Hospodářské noviny) nebo v informacích ČNB (České národní banky).

Marže:
Přirážka k pevně určené nebo objektivně dané hodnotě. Může být jak v Kč, tak v procentní sazbě.
V případě zápůjčního kapitálu (dluh za úrok) se někdy používá konstrukce, kdy se k určité tržní sazbě připočítává marže. Např.:
Úroková sazba zápůjčního kapitálu = PRIBOR pro 12 měsíců + marže 2,5 %
Po roce se opět znovu spočítá podle aktuální hodnoty PRIBOR.

Energetický štítek Reference Státní dotace Dotace na zateplení Zelená úsporám Rekonstrukce domu Zateplení fasád Výměna oken Financování Úvěry Program Panel Revitalizace

Zateplení fasády Vila Na Petřinách

V dubnu letošního roku naše společnost úspěšně dokončila zateplení fasády rezidenčního objektu Vila Na Petřinách v Praze 6.

> Více
SVJ už mohou opět hlasovat

Zákaz shromažďování a vyhlášení nouzového stavu kvůli onemocnění covid-19 se dotkl také bytových domů – společenství vlastníků jednotek (SVJ). Nyní už mohou opět hlasovat.

> Více
Kvalitní větrání domů a bytů zajistí rekuperace

Čerstvý vzduch je přirozeným požadavkem každého z nás. Přísun čerstvého vzduchu do místností lze zajistit několika způsoby. Kromě větrání se nabízí možnost instalovat do objektu nucené větrání, takzvanou rekuperaci...

> Více

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.
Bílenecké nám. 6/4
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: +420 266 313 728
info@servisfasad.eu
www.servisfasad.eu

O SPOLEČNOSTI    SLUŽBY    ŘASY A PLÍSNĚ    FINANCOVÁNÍ    DOTACE    
Dnes je 20.10.2020 svátek má: Vendelín


Předpověď počasí >>