Pragotherm
Pragotherm
Pragotherm
Pragotherm

Partneři

Ve výdajích na úspory tepla se bude patrně škrtat

Zateplování je součástí energetických úspor a nechybí při komplexní revitalizaci bytových domů. Stát podporuje a motivuje tyto projekty různými dotačními tituly, možná však už nebude tak štědrý.

Státní fond životního prostředí (SFŽP) loni vyplatil na zateplení přes jednu miliardu korun a evidoval 4616 nových žádostí o dotaci v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. Celkový objem prostředků vyplacených na zateplení domů je dán čistě zájmem žadatelů, alokace programu není rozdělena mezi jednotlivá opatření (zateplení, výměna oken a dveří, výstavba v pasivním standardu, systémy využívající OZE, tedy obnovitelných zdrojů energie, apod.).

Podle informací Lucie Früblingové, tiskové mluvčí SFŽP, je v evidenci programu Nová zelená úsporám, který byl zahájen v roce 2014, celkem 21 tisíc přijatých žádostí na zateplení v celkovém objemu 5,4 miliardy korun. Více než jedenáct tisíc žádostí za 2,6 miliardy korun již bylo proplaceno. Podle jejího sdělení SFŽP pokládá tyto projekty stále za aktuální a důležité, protože jsou účinným nástrojem pro úsporu energie, snížení nákladů na vytápění, zvyšují hodnotu nemovitosti, prodlužují životnost nosných konstrukcí a mají vliv také na zvýšení komfortu bydlení. Připustila však, že kolem zateplování panují i různé mýty. "Je pravda, že se občas setkáváme s některými omyly a mýty. Mezi nejčastější patří, že domy přestávají po zateplení dýchat," uvedla. "Všechny tyto zažité předsudky se snažíme vyvracet našimi kreslenými videi, která jsme za tímto účelem nechali zpracovat." Naleznete je na www.youtube.com/­channel/UCYgXGRIJKQQV1JP9cBdluSQ.
 | Předplatitelé mají web bez reklam.

Financování projektů nabízí od roku 2013 Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) ve svém programu Panel 2013+. Jeho prostřednictvím mohou vlastníci a spoluvlastníci bytových domů získat nízkoúročené úvěry na revitalizaci a modernizaci − nemusí to být jen panelové domy. Využít je lze na snížení energetické náročnosti, na opravy poruch domů (např. statické, hydroizolační), na opravy pláště a střech, na modernizace společných prostor, bytových jader, elektroinstalace, vzduchotechniky apod. Z programu lze také financovat třeba pořízení nebo modernizaci výtahů či přístavbu balkonů či lodžií.

5,4 mld. korun

SFŽP eviduje 21 tisíc přijatých žádostí na zateplení v celkovém objemu 5,4 miliardy korun. Více než jedenáct tisíc žádostí za 2,6 miliardy již bylo proplaceno.

"V roce 2018 jsme uzavřeli 47 úvěrových smluv za 200,49 mil. korun, pro letošní rok je v rozpočtu programu připravena částka ve výši 250 milionů korun," konstatuje Lukáčová. Program Panel 2013+ navazuje na předcházející obdobně zaměřené programy Panel a Nový panel, které byly otevřené od roku 2001 do roku 2012. Podpora se tehdy týkala jednak úrokové dotace, jednak bankovní záruky poskytované žadatelům o úvěr, kteří nedisponovali dostatkem zajišťovacích prostředků.

"V letech 2001−2011 bylo uzavřeno 10 154 dotačních smluv v celkové výši 13 853,23 milionu korun. Podpora ve formě bankovní záruky byla poskytována do července roku 2012 a bylo uzavřeno 2181 smluv o jejím poskytnutí. Za dobu trvání programu Panel 2013+ do konce roku 2018 bylo uzavřeno 590 smluv ve výši 2240,52 milionu korun a zrekonstruováno 18 367 bytů," shrnuje Lukáčová.

Bude se šetřit?

Na podzim roku 2018 ministerstvo životního prostředí rozšířilo program Nová zelená úsporám o dotace pro tepelná čerpadla v kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami. Následovaly i další změny v tomto dotačním programu pro domácnosti.

V souvislosti s tím, že vláda začíná při přípravách státního rozpočtu na rok 2020 šetřit, se však objevily v médiích zprávy, že tento úspěšný a populární program, který se také hodně věnuje snižování spotřeby energie v budovách, přijde možná až o 40 procent prostředků, které nyní poskytuje žadatelům. Těchto 40 procent představuje v peněžní hodnotě až 2,7 miliardy korun. To už by byla velká rána pro všechny, kteří se chystají zateplovat, vyměňovat kotle na uhlí za čistá paliva apod.

"Byla by to špatná zpráva pro tisíce domácností, klima i ovzduší, které dýcháme. Radovat by se naopak mohli těžaři uhlí a jaderné elektrárny na uran, který dovážíme z Ruska," řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Podle jeho slov je program Nová zelená úsporám zcela unikátní.

Vláda bude o úsporách financí rozhodovat až na podzim, na špatné zprávy však nemusí dojít. Jsou totiž i jiné cesty. V objektech, jako jsou školy, domovy důchodců, zdravotnická zařízení apod., se musí řešit obdobné problémy jako v bytových domech. Jde tedy také o úsporná opatření k šetření energie a snižování nákladů na provoz domu. Vlastníci takových budov mají například možnost využít projekt energetických úspor, známý EPC − Energy Performance Contracting (EPC), který nabízí komplexní řešení pro energetickou a provozní efektivitu budov s garantovaným výsledkem. Charakteristikou EPC je proto především fakt, že všechna opatření, která se provádějí, jsou financována na základě dosažených úspor. Tyto úspory jsou přitom garantovány, takže kdyby se jich nepodařilo dosáhnout, musel by dodavatel uhradit rozdíl mezi dosaženou úsporou a smluvně sjednanou garantovanou úsporou ve výši aktuálních cen.

Jak vyjít s nulou

Od ledna 2019 platí legislativní požadavek na soukromé novostavby (například pro bytové domy) nad 350 m2, podle něhož bude možné nově stavět pouze budovy téměř s nulovou spotřebou. Organizace Šance pro budovy, která podporuje energeticky úsporné stavebnictví, reagovala na základní otázky této problematiky. Podle ní je samotné označení nulových domů trochu zavádějící, přestože je převzaté z evropské směrnice o energetické náročnosti budov. Česká legislativa zohlednila národní podmínky. Reálně budou tyto nové budovy pouze o 10 až 20 procent úspornější ve srovnání s nyní stavěnými bytovými domy.

Bude to však stejně velký pokrok − z tohoto pohledu jsou kritéria např. Nové zelené úsporám mnohem mírnější, a to jak při potřebě tepla na vytápění, tak při spotřebě neobnovitelné primární energie. Je otázka, zda ale budovy s tzv. nulovou spotřebou nebudou dražší. Developeři však neočekávají, že by to mělo na cenu výrazný vliv.

Zdroj: HN

Energetický štítek Reference Státní dotace Dotace na zateplení Zelená úsporám Rekonstrukce domu Zateplení fasád Výměna oken Financování Úvěry Program Panel Revitalizace

Kvalitní větrání domů a bytů zajistí rekuperace

Čerstvý vzduch je přirozeným požadavkem každého z nás. Přísun čerstvého vzduchu do místností lze zajistit několika způsoby. Kromě větrání se nabízí možnost instalovat do objektu nucené větrání, takzvanou rekuperaci...

> Více
Ve výdajích na úspory tepla se bude patrně škrtat

Zateplování je součástí energetických úspor a nechybí při komplexní revitalizaci bytových domů. Stát podporuje a motivuje tyto projekty různými dotačními tituly, možná však už nebude tak štědrý...

> Více
Dotace IROP

Dotace IROP aktuálně...

> Více

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.
Bílenecké nám. 6/4
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: +420 266 313 728
info@servisfasad.eu
www.servisfasad.eu

O SPOLEČNOSTI    SLUŽBY    ŘASY A PLÍSNĚ    FINANCOVÁNÍ    DOTACE    
Dnes je 28.01.2020 svátek má: Otýlie


Předpověď počasí >>